Utbildningar

Vi kan erbjuda kvalitativa föreläsningar med diplom/intyg inom t.ex:

  • HLR för vuxna inkl. hjärtstartare
  • HLR för vuxna inkl. hjärtstartare & Första hjälpen
  • Smittskyddsutbildning
  • Föreläsningar och utbildningar om t.ex. aktuella sjukdomstillstånd som kan oroa personalen
  • Föreläsningar om gruppdynamik, den anställdes roll och ansvarstagande i företaget, psykisk hälsa osv.
  • Föreläsningar om kost och motion