Intyg

  • Förstadagsintyg
  • Körkortsintyg
  • Tjänstbarhetsintyg
  • Arbetet med asbest
  • Keramiska fibrer
  • Allergiframkallande produkter
  • Klättring med stor nivåskillnad, utan arbets-EKG
  • Rök- & Kemdykning
  • Bly
  • Kadmium

Vi bistår med intygsförfarande för övriga intyg förutsatt att vi innehar den kompetens som krävs, vänligen kontakta oss avseende detta för diskussion.