Trygghetsavtal

För att säkerhetsställa att de lagkrav som finns gällande arbetsmiljön uppfylls, måste du som arbetsgivare se till att det finns rutiner och verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med vårt Trygghetsavtal erbjuder vi stöd och rådgivning kring ert arbetsmiljöarbete, när ni behöver det. Tillsammans kan vi skapa de bästa förutsättningarna för en frisk och hållbar organisation.

I trygghetsavtalet ingår:

  • Kontaktperson med direktnummer
  • Verksamhetsplanering 1-2 ggr/år
  • Rådgivning vid arbetsmiljörelaterade hälsofrågor.
  • Snabb tillgång till våra kompetenser
  • Stor möjlighet att genomföra hälsokontroller på plats på ert företag
  • Bevakning av medicinska kontroller