Arbetsmiljöingenjör

Vår arbetsmiljöingenjör har stor erfarenhet av att medverka innan och efter Arbetsmiljöverkets inspektioner, men kan även utföra arbetsmiljömätningar vid ex Buller, belysning, maskinsäkerhet, luftföroreningar, ventilation och vibrationer, ge stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), ge vägledning vid utformning och revidering av företagets sätt att bedriva sitt arbetsmiljöarbete, medverkan vid om-, ny- eller tillbyggnation, deltaga i arbetsmiljökommitté och arbetsmiljörond samt medverka i samband med kvalitetssäkringsprojekt.