Företagsläkare

Vi erbjuder Företagsläkare inhouse i vår företagshälsovård.

Vår företagsläkare arbetar till stor del med individkontakter för medicinsk bedömning och kartläggning av samband mellan ohälsa och arbete, och vid behov av arbetsrehabiliterande insatser.