Provtagningar

Du kan skräddarsy din provtagning hos oss.

  • PSA
  • THS ( Sköldkörtelhormon)
  • Alkohol
  • Droger
  • Kortisol (Stresshormon)
  • Antikroppstest mot Covid-19