Medicinska kontroller

Verkar ni inom en bransch där det krävs specifika intyg eller certifikat? Vi hjälper er med certifikat relaterade till hälsa och arbetsmiljö. Vi har ett automatiserat system som hjälper er att komma ihåg när det är dags för en ny kontroll och som även skickar en påminnelse om en medarbetare uteblir från den lagstadgade kontrollen. På detta sätt har ni alltid full kontroll att alla har genomfört de kontroller som krävs av er som arbetsgivare.