Kartläggning miljö och hälsa

Vår hälso- och arbetsmiljökartläggning tittar på livsstilsförändringar som kan förbättra och bibehålla din personals hälsa. Du får samtidigt en bra överblick över din organisation.

Hälsosamtal, provtagning och rådgivning ger medarbetaren en möjlighet att reflektera och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Målet är att uppmuntra medarbetaren till goda levnadsvanor och ge företaget ett underlag – en karta – för att skapa och utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö.

Kartläggningen blir sedan grunden att tillsammans skapa en strategi för fortsatt hälsofrämjande arbete.
Med en handlingsplan blir målet konkret, att skapa en friskare och hållbar arbetsplats.