Rehabiliteringskoordinering

Vår rehabkoordinatorer har i uppdrag att koordinera olika insatser runt dina anställda som är eller riskerar att bli sjukskrivna. Syftet med en rehabkoordinator är att underlätta och påskynda deras rehabilitering så att de kan förbättras snabbare och återfå sin arbetsförmåga alternativt undvika sjukskrivning.

Vi kan hjälpa till med att utföra rehabplaner:

  • Rehabplanering
  • Rehabmöte
  • Trepartssamtal
  • Hälsoanalys
  • Förstadagsintyg