Cookiepolicy

Vad är “cookies”?

Tryggakliniken Företagshälsovård AB använder digitala spårningstekniker för att samla information om hur besökare rör sig och interagerar på våra webbplatser. Detta för att mäta hur väl webbsidan fungerar. För att kunna känna igen en besökare under besöket, och vid återkommande besök, lämnar våra webbplatser en fil “cookie”, via besökarens webbläsare. Cookies identifierar en viss webbläsare eller enhet. Genom att använda cookies kan Tryggakliniken Företagshälsovård AB skilja besökare åt och behandla dem individuellt.

Varför använder Tryggakliniken Företagshälsovård AB cookies?

Den besökta webbplatsen genererar anonymiserad data som Tryggakliniken Företagshälsovård AB använder för att förbättra sina webbplats. När vi använder cookies på det sättet samlar vi inte in, eller behandlar, personuppgifter. Istället använder vi aggregerad statistik för att fatta bättre beslut. Mer specifikt: Den anonymiserade datan beskriver den allmänna aktiviteten och hur webbplatsen presterar. Den anonymiserade datan vi samlar in inkluderar:

  • Information om webbläsare och enhet.
  • Geografisk information, begränsad till stad/samhälle.
  • Användarnas beteenden på våra webbplatser, till exempel gången från hänvisande sida till landningssidan och därifrån till utgångssidan, om man skrollade vissa sidor och i så fall hur långt ner, om videor visades och hur länge, vilka länkar man klickade på.
  • Publik företagsinformation.

Från sådan här anonymiserad data kan vi mäta hur populärt vårt material är och bestämma i vilken riktning vi ska utveckla vår webbsida. Den anonyma datan delas inte med någon tredje part förutom underleverantörer som placerar och hanterar cookies, inklusive Google Analytics. Anonym data behandlas efter de krav på säkerhet och integritet gällande lagstiftning ställer.

Personuppgifter

Med besökarens tillstånd kan vi koppla ihop besökarens e-postadress och aktiviteter.
Med det stödet kan Tryggakliniken Företagshälsovård AB använda personuppgifter för att registrera vad en besökare gör under besöket. Informationen används för att kunna visa besökarna mer relevant innehåll på våra webbplatser. De personuppgifter vi använder på det sättet är till exempel:

  • E-postadress, namn och företag.
  • Viss företagsinformation.

Personuppgifter delas inte med tredje part förutom underleverantörer som placerar och hanterar cookies. All behandling av personuppgifter sker efter de krav på säkerhet och integritet gällande dataskyddslagstiftning ställer.

Hur kan jag undvika cookies?

Jag vill inte bli utsatt för cookies som behandlar anonymiserad statistik
Genom att använda webbläsarens inställningar kan du blockera cookies. Här finns länkar till information om hur man gör detta i några av de vanligaste webbläsarna:

Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

Tryggakliniken Företagshälsovård AB:s behandling av personuppgifter

Tryggakliniken Företagshälsovård AB kan komma att använda personuppgifter:

  • För att tillhandahålla de produkter och tjänster som är beställda av beställaren.
  • För kommunikation via tex e-post, telefon, mm.
  • För marknadsföring via tex e-post, telefon, mm.

Säkerhet

Tryggakliniken Företagshälsovård AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna ifrån obehöriga, spridningar och förstörelse.

Borttagning eller ändring av personuppgifter

Den som har personuppgifter hos Tryggakliniken Företagshälsovård AB har när som helst rätt till att begära tillgång till, göra ändringar eller raderas helt från databasen. Vid förekommande fall eller övriga synpunkter/funderingar vänligen kontakta Tryggakliniken Företagshälsovård AB via e-post.

Kontaktinformation

Tryggakliniken Företagshälsovård AB (org. nr. 559119-1795) är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker på Tryggakliniken Företagshälsovård AB. För vidare kontakt vänligen skicka e-post till kontakt@tryggafhv.se eller ring 044-777 02 70.

Ändringar i policy

Tryggakliniken Företagshälsovård AB kan komma att ändra i sin personuppgiftspolicy för att säkerställa den bästa och säkraste behandlingen av personuppgifter.

Cookies vi använder

CookieVaraktighetKategoriBeskrivning
CookieLawInfoConsent1 yearNecessaryRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
cookielawinfo-checkbox-necessary1 yearNecessarySet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the ”Necessary” category .
cookielawinfo-checkbox-functional1 yearNecessaryThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category ”Functional”.
visitor_id96489320 yearsOthersNo description
visitor_id964893-hash10 yearsOthersNo description
lpv96489330 yearsOthersNo description