Integritetspolicy

Tryggakliniken Företagshälsovård AB har som målsättning att hantera och respektera all den personliga integritetsinformation som kommer oss tillhanda. Vi tar ansvar för att personuppgifterna respekteras och behandlas på ett korrekt sätt samt skyddas mot obehörig åtkomst. Tryggakliniken Företagshälsovård AB behandlar personuppgifter i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen inom EU som gäller från och med den 25:e Maj 2018.

Tryggakliniken Företagshälsovård AB:s behandling av personuppgifter

Tryggakliniken Företagshälsovård AB kan komma att använda personuppgifter:

  • För att tillhandahålla de produkter och tjänster som är beställda av beställaren.
  • För kommunikation via tex e-post, telefon, mm.
  • För marknadsföring via tex e-post, telefon, mm.

Säkerhet

Tryggakliniken Företagshälsovård AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna ifrån obehöriga, spridningar och förstörelse.

Borttagning eller ändring av personuppgifter

Den som har personuppgifter hos Tryggakliniken Företagshälsovård AB har när som helst rätt till att begära tillgång till, göra ändringar eller raderas helt från databasen. Vid förekommande fall eller övriga synpunkter/funderingar vänligen kontakta Tryggakliniken Företagshälsovård AB via e-post.

Kontaktinformation

Tryggakliniken Företagshälsovård AB (org. nr. 559119-1795) är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker på Tryggakliniken Företagshälsovård AB. För vidare kontakt vänligen skicka e-post till kontakt@tryggafhv.se eller ring 044-777 02 70.

Ändringar i policy

Tryggakliniken Företagshälsovård AB kan komma att ändra i sin personuppgiftspolicy för att säkerställa den bästa och säkraste behandlingen av personuppgifter.